Održana redovna skupština trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Poslovni park Bjelovar d.o.o.

U utorak, 14. veljače 2011. godine održana je redovna Skupština trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar d.o.o. za razvoj i ulaganja koje je u vlasništvu Grada Bjelovara. Uz gradonačelnika Grada Bjelovara Antuna Korušeca koji je ujedno i predsjednik Skupštine Društva, sjednici Skupštine prisustvovali su zamjenici gradonačelnika Ante Topalović i Đurđica Ištef Benšić, te pročelnici Upravnih odjela Grada Bjelovara: Sonja Novak, Ivica Markovinović, Tomislav Junković i Stjepan Grula.

Na Skupštini su donesene Odluke po slijedećim točkama dnevnog reda:

  1. Prijedlog i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Poslovni park Bjelovar d.o.o. za razdoblje 01.01. – 31.12.2011. g.,
  2. Prijedlog i donošenje Odluke o prihvaćanju Plana nabave za 2012. godinu – za projektiranje, izgradnju infrastrukture i drugih objekata
  3. Prijedlog i donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada i projekcije proračuna tvrtke Poslovni park Bjelovar d.o.o. za 2012. godinu
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Izjave o osnivanjutrgovačkog društva Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Prihvaćeno je Izvješće o radu za prethodnu godinu, te donesene sve Odluke važne za daljnji tijek provedbe započetih aktivnosti. Prihvaćen je Plan nabave kao i plan i program rada predložen za provedbu tijekom 2012. godine.

U točci četiri, Odlukom o Izmjenama Izjave o osnivanju, Poslovni park će provesti izmjene u nazivu Društva, dodajući naziv Lokalna razvojna agencija Poslovni park Bjelovar – LORA d.o.o., te također izvršiti dopunu djelatnosti novima:

  • Poticanje istraživanja i razvoja na području tehničko-tehnoloških i prirodnih znanosti;
  • Izrada planova razvoja i strateških dokumenata;
  • Pripremanje projekata za apliciranje na EU i domaće fondove;

U nastavku, dajemo kratak rezime realiziranih ciljeva i aktivnosti Društva u 2011. godini kao i planove programa predviđenih za realizaciju u 2012. godini.

Izvješće o radu Poslovnog parka Bjelovar d.o.o. u 2011. godini i plan rada za 2012. godinu / 0.1 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content