Gradsko poduzeće za upravljanje sportskim objektima je društvo s ograničenom odgovornošću koje je osnovano od strane Grada Bjelovara 2008. godine i registrirana je za djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata Grada Bjelovara.

Ostale djelatnosti su najam sportskih terena za sportske, rekreacijske, kulturne i slične manifestacije, te najam poslovnih prostora. Od 2016. godine Gradsko poduzeće pruža i usluge smještaja u Hostelu „Bjelovar“ u Novom Vinodolskom.

Sjedište društva je u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2, sa uredom u prostorijama školsko-sportske dvorane na adresi Poljana Dr. Franje Tuđmana 4.
Kontakt broj: 099 608 9429 i e-mail: gpzuso@bj.t-com.hr

Back to top
Skip to content