Športska zajednica Grada Bjelovara osnovana je u siječnju 1998. godine i pravni je slijednik Saveza sportova općine Bjelovar. Upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske, u Registar športskih djelatnosti pri Uredu državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije i u Registar neprofitnih organizacija. Sjedište Zajednice je u Bjelovaru, Ivana Gundulića 10.

Športska zajednica Grada Bjelovara je zajednica u koju se dragovoljno učlanjuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u svezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području Grada Bjelovara.

Posjetite službenu web stranicu Športske zajednice Grada Bjelovara

Web adresa: https://sportskazajednicabjelovar.hr/

Cilj djelovanja Zajednice je unapređivanje i promicanje športa među građanima, posebice među djecom i mladeži, te promicanje odgojnih funkcija sporta, što se ostvaruje utvrđivanjem opće politike sporta u Gradu. Sredstva za financiranje djelatnosti Zajednica ostvaruje iz proračuna Grada. Statut je donesen u srpnju 1999., a usklađen s novim zakonskim propisima 2020. godine. Osim statuta doneseni su sljedeći opći akti: Poslovnik o radu Skupštine i drugih tijela upravljanja Športske zajednice Grada Bjelovara, Kriteriji za vrednovanje i financiranje sportskih udruga Športske zajednice Grada Bjelovara, Pravilnik o izboru predstavnika udruga u skupštini Športske zajednice Grada Bjelovara, te Stegovni pravilnik.

Odluku o proglašenju najboljih sportaša

Odluka o pokretanju postupka za izbor predstavnika sportskih udruga Grada Bjelovara u skupštini Športske zajednice Grada Bjelovara za razdoblje od 2020. do 2024.godine

Statut Športske zajednice Grada Bjelovara

Javni poziv za kandidate za tajnika Športske zajednice Grada Bjelovara

Natječaji za izbor najboljih sportašica, sportaša i sportskog sastava te sportskih priznanja Grada Bjelovara

U nastavku klikom na gumb pogledajte natječaje za svaku pojedinu godinu.

Poslovnik o radu Skupštine i drugih tijela upravljanja Športske zajednice grada Bjelovara

Pravilnik o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe zajednice

Pravilnik o javnim priznanjima koja dodjeljuje Športska zajednica grada Bjelovara

Grad Bjelovar na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu programa potpora poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Back to top
Skip to content