Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Bjelovar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016 i 114/2022) GRAD BJELOVAR, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, OIB: 18970641692, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Back to top
Skip to content