Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izgradnja nogostupa na Križevačkoj cesti i dijelu Klokočevca

Konferencija za novinare o izgradnji nogostupa na Križevačkoj cesti i dijelu Klokočevca

Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec održao je u petak, 29. lipnja 2012. godine konferenciju za novinare o izgradnji nogostupa na Križevačkoj cesti i dijelu Klokočevca. Radovi na izgradnji nogostupa, duljine 1800 metara, su počeli i vrijednost investicije je 870 tisuća kuna.

Gradonačelnik Antun Korušec napomenuo je da se, uz postojeći nogostup dužine 2,5 kilometara, građanima toga dijela grada omogućuje sigurno kretanje nogostupom, pri čemu je posebno mislio na školsku djecu.

Naglasio je da Grad Bjelovar, unatoč krizi, nastoji sve svoje planirane projekte završiti. Podsjetio je novinare da su nedavno nazočili otvorenju uređenog bazena i vidjeli završene radove na Trgu S. Radića, ulicama S. S. Kranjčevića i P. Miškine. Radovi (1 dio) na izgradnji komunalne infrastrukture na području Sjever 1 su završeni. Obuhvatili su izgradnju pristupne ceste, oborinske odvodnje, nogostupa te javne rasvjete u vrijednosti 600 tisuća kuna. Gradonačelnik je spomenuo još neke radove koji su u tijeku: rekonstrukciju kolnika, izgradnju parkirališta i javne rasvjete u  Ul. Janka Draškovića koja je pri završetku. U toj je ulici prošle godine rekonstruiran vodovod, kanalizacija te plin. U tijeku su radovi oko groblja u Letičanima, parkiralište, pristupna staza, pješačka staza itd. To je dio grada gdje će se, radi sigurnosti pješaka, u svim ulicama što izlaze na Đurđevačku cestu do Letičana urediti izlazi na glavnu cestu.

Brojne investicije se nastavljaju. Radovi na vodovodnoj mreži idu dalje i ako će se i Hrvatske vode financijski uključiti, ubrzat će se izgradnja vodovodne mreže u svim naseljima Grada Bjelovara. Iz sredstava spomeničke rente kreću radovi na fasadi kapelice na starom groblju, fasadi dječje knjižnice i igraonice, fontani i krovištu Sokolane. Počeli su radovi na I. osnovnoj školi radi stvaranja uvjeta za jednosmjensku nastavu. Radovi su započeti na vanjskom prostoru bivšeg H8 te objektu kafića. Očekuje se početak radova na izgradnji kino dvorane, parkirališta na starom rukometnom igralištu te rotora na raskršću Ulice A. Hebranga i Prilaza A. Hebranga.  

Gradonačelnik je na kraju još jednom napomenuo da će pješačka staza imati i posebnu važnost za korisnike novog doma umirovljenika VitaNova. Predstavnici Grada i novinari su tom prilikom obišli dom na kojemu se odvijaju završni radovi. Grad Bjelovar je za ovaj veliki poduzetnički projekt omogućio privatnom investitoru realizaciju projekta valjanom prostorno-planskom dokumentacijom i oslobađanjem 50% komunalnog doprinosa.

Ljiljana Balažin
FOTO: Dubravka Dragičević

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content