Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2012. godini

Natječaji

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja goveda simentalske pasmine u 2011. godini na području Grada Bjelovara, KLASA: 421-03/12-01/1, URBROJ:2103/01-01-12-2, od 20. veljače 2012. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2012. godini na području Grada Bjelovara

 1. Predmet subvencije
  • Uzgoj i zadržavanje prvotelki čiste simentalske pasmine sa poznatim porijeklom kroz minimalno jednu generaciju.
 2. Iznos subvencije
  • 500,00 kn (petstokuna) po zadržanoj prvotelki.
 3. Uvjeti za dodjelu subvencije
  • da su podaci o prvotelki, datumu telenja, teletu i zadržavanju potvrđeni od strane Hrvatske poljoprivredne agencije Križevci, Županijski ured Bjelovarsko-bilogorske županije Bjelovar,
  • da se prvotelka zadrži najmanje jednu godinu u vlastitom uzgoju od dana telenja,
  • da se stočarska proizvodnja obavlja na području Grada Bjelovara.
 4. Korisnici subvencije
  • Korisnici subvencije su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Bjelovara, a ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz Javnog poziva.
 5. Podnošenje zahtjeva
  • Obrazac zahtjeva za odobrenje subvencije, kao i popis potrebne dokumentacije podiže se u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg E. Kvaternika 2/II, soba broj 45,
  • Zahtjevi se podnose osobno na navedenu adresu,
  • Javni poziv otvoren je do iskorištenja ukupnog iznosa namjenskih proračunskih sredstava,
  • Javni poziv odnosi se na period od 01.01. 2012. – 31.12. 2012. godine,
  • Nepotpuni zahtjevi za subvencije neće biti razmatrani.
 6. Kontrola provedbe
  • Grad Bjelovar vršiti će kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Ako se kontrolom utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze iz Javnog poziva, isti je dužan vratiti cjelokupni primljeni iznos sredstava uvećan za zakonom propisane zatezne kamate i to najkasnije 15 dana od datuma primitka zahtjeva za povrat, te gubi pravo na nove subvencije.
 7. Informacije
  • Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele subvencije mogu se dobiti u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg E. Kvaternika 2/II, soba broj 45, telefonom na broj 043/622-072 ili 043/622-062, te na Internet stranicama Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr

GRADONAČELNIK GRADA BJELOVARA

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content