Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2023. godinu

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/019) i članka 47. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Bjelovara, („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/2021), gradonačelnik Grada Bjelovara utvrđuje PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2023. godinu. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2023. godinu objavljen u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 10/22.

POVEZANE OBJAVE

Back to top
Skip to content