Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre grada Bjelovara – zona A – izmjena i dopuna

Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre grada Bjelovara – zona A – izmjena i dopuna

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 2/2011.

UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Električna mreža
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Električna mreža
0.6 MiB
217 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Korištenje i namjena površina
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Korištenje i namjena površina
0.3 MiB
231 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Način i uvjeti gradnje
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Način i uvjeti gradnje
0.5 MiB
244 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Oblici korištenja
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Oblici korištenja
0.7 MiB
279 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Plinska mreža
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Plinska mreža
0.5 MiB
196 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Područja posebnih uvjeta korištenja
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Područja posebnih uvjeta korištenja
0.5 MiB
336 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Postojeće stanje
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Postojeće stanje
0.2 MiB
184 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Promet
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Promet
0.7 MiB
201 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Telekomunikacije
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Telekomunikacije
0.7 MiB
185 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Vodovod i kanalizacija
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Vodovod i kanalizacija
0.6 MiB
260 🡇
Detalji
Podijeli s prijateljima!
Back to top