Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre grada Bjelovara – zona A – izmjena i dopuna

Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre grada Bjelovara – zona A – izmjena i dopuna

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 2/2011.

UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Električna mreža
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Električna mreža
0.6 MiB
270 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Korištenje i namjena površina
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Korištenje i namjena površina
0.3 MiB
279 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Način i uvjeti gradnje
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Način i uvjeti gradnje
0.5 MiB
303 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Oblici korištenja
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Oblici korištenja
0.7 MiB
315 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Plinska mreža
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Plinska mreža
0.5 MiB
225 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Područja posebnih uvjeta korištenja
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Područja posebnih uvjeta korištenja
0.5 MiB
415 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Postojeće stanje
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Postojeće stanje
0.2 MiB
215 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Promet
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Promet
0.7 MiB
234 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Telekomunikacije
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Telekomunikacije
0.7 MiB
210 🡇
Detalji
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Vodovod i kanalizacija
UPU povijesne jezgre - zona A - izmjene i dopune - Vodovod i kanalizacija
0.6 MiB
305 🡇
Detalji
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content