Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Korenovo

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Korenovo

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 4/09.

UPU gospodarske zone Korenovo - Korištenje i namjena površina / 2.2 MiB /

UPU gospodarske zone Korenovo - Način i uvjeti gradnje / 2.2 MiB /

UPU gospodarske zone Korenovo - Promet / 2.2 MiB /

UPU gospodarske zone Korenovo - Telekomunikacije i energetski sustav / 2.4 MiB /

UPU gospodarske zone Korenovo - Vodnogospodarski sustav / 2.4 MiB /

Back to top