Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja Zapad 2

Urbanistički plan uređenja Zapad 2

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 5/07.

UPU Zapad 2 - Korištenje i namjena prostora / 0.7 MiB /

UPU Zapad 2 - Korištenje i namjena prostora / 1.9 MiB /

UPU Zapad 2 - Način gradnje / 0.7 MiB /

UPU Zapad 2 - Oblici korištenja / 0.7 MiB /

UPU Zapad 2 - Promet / 0.8 MiB /

UPU Zapad 2 - Telekomunikacije i energetski sustav / 0.7 MiB /

UPU Zapad 2 - Vodnogospodarski sustav / 0.7 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content