Održana smotra i obuka USAR tima civilne zaštite Grada Bjelovara

Održana smotra i obuka USAR tima civilne zaštite Grada Bjelovara, 20. studenoga 2012., Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara FOTO: Danko Stavinoha

Krajem lipnja prošle godine Grad Bjelovar je temeljem propisa iz područja zaštite i spašavanja, te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Bjelovara osnovao dvije postrojbe civilne zaštite, od kojih je jedna Specijalistički tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (USAR) – lake kategorije.

Prvu smotru i obuku USAR tima civilne zaštite Grada Bjelovara, održane 20. studenoga 2012. godine u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara, provodio je Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar. Sve prisutne uvodno je pozdravio gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec. Voditelj Odsjeka za preventivne i planske poslove Danko Stavinoha je nakon prozivanja i evidentiranja promjena, pripadnicima postrojbe održao predavanje o ustroju Državne uprave za zaštitu i spašavanje i zadaćama pripadnika civilne zaštite. Ovlašteni predavač gradskog društva Hrvatskog crvenog križa Bjelovar Hrvoje Mudri nakon toga je održao predavanje o osnovama pružanja prve medicinske pomoći.

Cilj smotre i obuke je:

  • evidentirati promjene mjesta prebivališta i brojeve telefona postrojbe civilne zaštite
  • predočiti nazočnima ulogu lokalne samouprave u provedbi zaštite i spašavanja
  • predočiti nazočnima ulogu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i zadaće pripadnika civilne zaštite
  • predočiti obveznicima osnovne pojmove o pružanju prve medicinske pomoći

Ljiljana Balažin i Inka Ševerdija

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content