Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za -građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – KB 10(20) kV od TS 10(20)/0,4 KV Česma 1 (215) do TS 10(20)/0,4 KV Česma 2 (216)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000006
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0004
Bjelovar, 02.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – KB 10(20) kV od TS 10(20)/0,4 KV Česma 1 (215) do TS 10(20)/0,4 KV Česma 2 (216), ,

    na 3686/2 (zk.čest.broj 1381/2) i 3686/20 (zk.čest.broj 1380/9) k.o. Bjelovar Bjelovar,.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.02.2018. godine od 09:00 sati do 10:00 sati, do na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content