Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava – građenje TS 10 (20)/0,4 kV Brezovac 1 (402), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000136
URBROJ: 2103/01-06/8-18-0004
Bjelovar, 11.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., “ELEKTRA” Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, P.Biškupa Vene 5

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) – građenje TS 10 (20)/0,4 kV Brezovac 1 (402), 2. skupine

    građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) – građenje KB 10 820) kV vodova i KBNN izvoda do postojeće MRNN, 2. skupine, na k.č.br. 358/4 k.o. Brezovac, Brezovac, k.č.br. 710, 714/2, 248, 246, 716, 361/1, 724, 359, 358/4, 358/1 i 727/3 k.o. Brezovac, Brezovac, k.č.br. 1108, 1560 i 1561 k.o. Bjelovar-Sredice.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.12.2018 u 09:00 -10:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Dubravka Golec, ing.građ
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content