Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za — građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – SVK priključak za Esco Fofonjka, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000054
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0009
Bjelovar, 05.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HT d.d., HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – SVK priključak za Esco Fofonjka, 2. skupine,

    na kat.čest. broj 1686/6 (zk.č. br. 1150/3),1660 (zk.č. br. 1209/8), 5907 (zk.č. br. 1208/11), 5903/1 (zk.č. br. 3001), 1500/1 (zk.č. br. 1196/10), 1493/2 (zk.č. br. 1194/2), 1492/2 (zk.č. br. 1193/2), 1490/3 (zk.č. br. 1190/5) i 1490/1 (zk.č. br. 1189/1) k.o. Bjelovar Bjelovar.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.12.2018. godine od 9:00 sati do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content