Statut Grada Bjelovara

Odluka o grbu i zastavi Grada Bjelovara i obilježavanju Dana Grada Bjelovara

Odluka o određivanju službenice za informiranje

Odluka o javnim priznanjima Grada Bjelovara

Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Bjelovaru

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara (2011. - 2015.)

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012. – 2015. godine

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Strategija razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.

Back to top
Skip to content