Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara – k.o. Višnjevac (k.č.br. 674/7, k.č.br. 1007/3, k.č.br. 675/3)

NULL
Back to top
Skip to content