Gradonačelnik ima jednog zamjenika.

Zamjenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.

 

Zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara:

 

Igor Brajdić, zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara

Igor Brajdić, upr. iur. struč. spec. oec.

Back to top
Skip to content