Službenik za zaštitu osobnih podataka: Damir Feher

GRAD BJELOVAR // TRG Eugena Kvaternika 2 // 43000 Bjelovar

Kontakt (telefon)

043/622-013

Kontakt (fax)

043/244-615

Email adresa

dpo@bjelovar.hr

DUŽNOSTI:

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće dužnosti:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanje obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaja na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim odredbama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršenju obveza iz čl. 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz čl. 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka ,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka .

Back to top
Skip to content