Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2016.

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju za Nacrt Izvješća o stanju u prostoru grada Bjelovara za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016
 2. Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2016.

Nacrt Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Nacrt Odluke o porezima Grada Bjelovara

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o porezima Grada Bjelovara

Nacrt Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu 

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara

 1. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara  

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  

Nacrt Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru  
 3. Nacrt Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru – popis ulica

Nacrt Programa potpora za nove investicije u gradu Bjelovaru

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Programa potpora za nove investicije u gradu Bjelovaru

Nacrt Pravilnika o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Pravilnika o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora

Nacrt Pravilnika o davanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora

 1. Nacrt Pravilnika o davanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora
Back to top
Skip to content