Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Iznos komunalne naknade u Gradu Bjelovaru

Red. br. Vrste Cijena po zonama – kn/m²
    I II III IV
1 Stambeni prostor   0,48 0,38 0,28 0,24
2 Poslovni prostor proizvodni 1,30 1,04 0,78 0,65
    neproizvodni 3,36 2,68 2,01 1,68
3 Garažni prostor   0,48 0,38 0,28 0,24
4 Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti proizvodni 0,12 0,09 0,07 0,06
    neproizvodni 0,27 0,22 0,16 0,13
5 Neizgrađeno građevinsko zemljište 0,024 0,019 0,014 0,012

Obveza plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti dospijeva 30. u mjesecu za tekući mjesec.

Komunalna naknada propisana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 2/16)

Postupak određivanja komunalne naknade detaljno je opisan ovdje.

Back to top
Skip to content