Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uzimanje u najam stana ili kuće površine 65 m² – 100 m²

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za uzimanje u najam stana ili kuće površine 65m² – 100m², KLASA: 372-02/21-01/29 od 14. rujna 2021. koje je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara, raspisuje

Javni poziv za uzimanje u najam stana ili kuće površine 65 m² - 100 m²

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s naznakom „2. Ponuda za najam stana ili kuće površine 65 m² – 100 m² – NE OTVARATI“.

Rok predaje ponuda je 24. rujna 2021. godine.

Ponude pristigle nakon isteka roka neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima.

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 043/622-065.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content