Sadržaj odluka sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 17. sjednici održanoj 21. lipnja 2016. godine donijelo sljedeće akte:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 4. Odluku o izradi 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 5. Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 6. Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 8. Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara;
 9. Odluku o osnivanju postrojbi i drugih snaga civilne zaštite Grada Bjelovara;
 10. Odluku o komunalnom doprinosu;
 11. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima;
 12. Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara;
 13. Odluku o izmjeni Odluke o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara;
 14. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2017.-2019. godine;
 15. Odluku o odobravanju projekta izgradnje kotlovnice;
 16. Odluku o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroplavničkoj ulici u naselju Plavnice Stare;
 17. Odluku o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu za izgradnju društvenog doma u naselju Plavnice Gornje;
 18. Odluku o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2016. godini;
 19. Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2016. godinu;
 20. Plan rashoda na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 21. Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti;
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2015. godinu;
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2015. godini;
 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2015. godini;
 25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 2015. godini;
 26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2015. godini;
 27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2015. godini;
 28. Plan provođenja aktivnosti u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za 2016. godinu;
 29. Odluku o izmjeni dijela granice područja naselja Novi Pavljani i Malo Korenovo; 
 30. Odluku o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 31. Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
 32. Zaključak o utvrđivanju dopune Prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež;
 33. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2015.godinu;

Sadržaj odluka sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 7.1 MiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Slučajne fotografije

Obilježavanje Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja 2011. - oldtimeri Udruga uzgajatelja malih životinja „Mali uzgajatelj“ otvoril 12. državnu izložbu malih životinja na Bjelovarskom sajmu, 30. rujna 2016. FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Sonja Novak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, Zvonimir Žarec, direktor Komercijalnog centra Bjelovar, Erste & Steiermarkische bank d.d. i Tomislav Tolnaj, direktor Poslovne mreže za poduzetničko bankarstvo sjeveroistočne Hrvatske, Zagrebačka banka d.d. - Potpisani ugovori o poslovnoj suradnji s pet banaka, 29. svibnja 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr A_satnija_25_godina104 Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar u povodu svoje 40. obljetnice i Komercijalno trgovačka škola Bjelovar u povodu svoje 60. obljetnice organizirali su zajedno izložbu "Ispeci i prodaj" u Gradskom muzeju Bjelovar, 18. travnja 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Jasna Višnjević i Lidija Novosel, zamjenice gradonačelnika Grada Bjelovara, Nikola Beljan, predsjednik Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Vanja Posavac, saborska zastupnica i predsjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara - 17. proljetni međunarodni bjelovarski sajam Gudovac 2014., 28. – 30. ožujka 2014., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf