Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za sudjelovanje na „Sajmu cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“

        REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko Bilogorska županija

               Grad Bjelovar

           GRADONAČELNIK

KLASA: 320-13/19-01/01

URBROJ: 2103/01-01-19-10                                                                              

U Bjelovaru, 02. travnja 2019.     

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na „Sajmu cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18),  članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sudjelovanje na „Sajmu cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“KLAS:320-13/19-01/01, URBROJ::2103/01-01-19-5 od 27. veljače 2019. godine i članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sudjelovanje na „Sajmu cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“ KLASA: 320-13/19-01/01, URBROJ: 2103/01-01/19-7, Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 02. ožujka 2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na „Sajmu cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“

Grad Bjelovar u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, HGK – Županijskom komorom Bjelovar i Udruženjem obrtnika Bjelovar, 27. i 28 travnja 2019. (10 – 17 sati) organizira u centralnom gradskom parku, Trg Eugena Kvaternika, sajam cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnica koji obuhvaća i prigodnu prodaju cvijeća i sadnica. Kotizacija za sudjelovanje se ne naplaćuje!

Ukoliko nastupate ispred Udruge, odgovorna osoba u Udruzi obvezuje se dostaviti u ime svih izlagača:

* Ispunjene prijavnice za sudjelovanje članova udruge

* Izvadak iz Registra udruga

* Presliku osobne iskaznice odgovorne osobe

Poljoprivredna gospodarstva: Ukoliko izlažete samostalno, potrebno je dostaviti:

* Ispunjenu prijavnicu za sudjelovanje

* Kopiju osobne iskaznice

* Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Obrti:

* Ispunjenu prijavnicu za sudjelovanje

* Kopiju osobne iskaznice

* Izvadak iz obrtnog Registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni Registar

Pravne osobe:

* Ispunjenu prijavnicu za sudjelovanje

* Kopiju osobne iskaznice

* Izvadak iz sudskog Registra

Molimo Vas također u prijavnici da navedete je li Vam potrebno osigurati štand od Grada Bjelovara koji je za OPG ili PG besplatan dok obrti i pravne osobe isti plaćaju 100 kuna dan.

Prijave su otvorene od 1. ožujka – 20. travnja 2019. g., a kontakt osoba je Miroslav Šmit, 0915234033.

Podaci za plaćanje:

IBAN HR4324020061802400001 s pozivom na broj HR68 7706-OIB

Molimo Vas da do 20. travnja izvršite prijavu na Javni poziv te obrti i pravne osobe svoje uplate u slučaju potrebe za štandom kako bi osigurali svoje izlagačko mjesto.

Prijave se podnose:

* poštanskim putem na adresu, Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2; 43 000 Bjelovar, s naznakom, „ZA JAVNI POZIV – Sajam cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnica Bjelovar 2019.“

ili

* putem emaila: msmit@bjelovar.hr;

GRADONAČELNIK

            Dario Hrebak

Back to top