Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja “Zona Lepirac”

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, i 12/18), članka 8. stavak 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 64/08) daje slijedeću

Informaciju o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja "Zona Lepirac"

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content