Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju oružja i streljiva

Natječaji

KLASA: 940-01/17-01/34
URBROJ: 2103/01-01-17-5

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 02/13) i Odluke Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju oružja i streljiva KLASA: 940-01/17-01/34, URBROJ: 2103/01-01-17-3 dana 14. kolovoza 2017. godine Grad Bjelovar raspisuje

Javni natječaj za prodaju oružja i streljiva

Predmet prodaje je oružje i streljivo i to:

 1. puška s užlj. cijevi „MAUSER Werke Gmbh“ lovački karabin, H66 S, call. 7×64, tv.br. SG 50265, po početnoj cijeni od 8.000,00 kn;
 2. puška s glat. cijevi sačmarica, „Zavodi Crvena Zastava“ model 70, call.12/70, tv.br. 88182, po početnoj cijeni od 800,00 kn;
 3. puška s glat. cijevi „BERETTA“, poluautomatska sačmarica, model A 303, call.12/70, tv.br. N01591 E, po početnoj cijeni od 5.000,00 kn;
 4. karabinsko streljivo proizvođača RWS i Sellier & Bellot, call. 7×64 mm, 12 komada, po početnoj cijeni od 120,00 kn;
 5. sačmeno streljivo, marke Rottweil i M-90. 12, 29 komada po početnoj cijeni od 58,00 kn.
 1. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o oružju (“Narodne novine“, broj 63/07, 146/08 i 59/12) zadovoljavaju opće i posebne uvjete i imaju važeće odobrenje za nabavu oružja i to dostavom zapečaćenih pisanih prijava za svako oružje/streljivo pojedinačno, na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom «ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju oružja i streljiva redni broj ….».
 2. Isti Ponuditelj može dati ponudu za kupnju jednog ili više predmeta prodaje. U tom slučaju Ponuditelj podnosi zasebnu ponudu za svaki predmet prodaje.
  Predmeti pod točkom 4. i 5. prodaju se kao jedan predmet, odnosno cjelina.
 3. Oružje i streljivo koje je predmet javnog natječaja čuva se u Policijskoj postaji Bjelovarsko-bilogorskoj, V. Paljetka 2 gdje se može i pregledati.
  Sve ostale informacije oko Javnog natječaja i oružja mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, soba 43/II ili na telefon broj: 043/ 622-054 ili 622-056.
 4. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara IBAN HR4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242- OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
  Rok za podnošenje prijava je 31. listopada 2017. godine.
 5. Ponuda se podnosi za svako oružje/streljivo pojedinačno i mora sadržavati:
  1. osobne podatke (ime, prezime, adresa, OIB, broj telefona),
  2. iznos ponuđene cijene,
  3. fotokopiju osobne iskaznice ili rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar,
  4. dokaz o uplati jamčevine,
  5. javna isprava, važeće odobrenje za nabavu oružja na svoje ime,
  6. presliku kartice tekućeg računa ili žiro računa na koji se može vratiti jamčevina.
 6. Otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo Grada Bjelovara u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 2. studenog 2017. godine, u 12 sati.
 7. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.
 8. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje pokretnina koje su predmet Javnog natječaja, poništiti Javni natječaj, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, bez navođenja razloga.
 9. Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se na račun.
GRAD BJELOVAR

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top