Javni natječaji za prodaju nekretnine zemljišta u k.o. Tomaš i zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

Natječaji

Objavljeni su sljedeći natječaji za prodaju zemljišta i zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta  u vlasništvu Grada Bjelovara:

Javni natječaj za prodaju nekretnine zemljišta u k.o. Tomaš - k.č.br. 684/4, kuća br. 9 i dvor u Tomašu, upisano u zk.ul.br.456, k.o. Tomaš / 0.1 MiB /

 Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara - čestice 1799, 1800/1, 1801/1, 1809/8, 1798, 1900/2, 1901/1 i 1900/20 / 0.1 MiB /

Back to top