Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Poticanje uređenja i obnova fasada u gradu Bjelovaru”

Grad Bjelovar raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Poticanje uređenja i obnova fasada u gradu Bjelovaru“

JAVNI POZIV IZVOĐAČIMA ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

Grad Bjelovar u suradnji i uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost želi pokrenuti navedeni projekt i omogućiti zainteresiranima (fizičkim i pravnim osobama) s područja grada Bjelovara uređenje i obnovu fasada uz sufinanciranje dijela troškova nastalih pri izvođenju radova.
Projektom je planirano poticanje uređenja i obnove fasada u Bjelovaru isključivo uz ispunjavanje kriterija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (debljina toplinske izolacije minimalno 12 cm).

Cilj predmetnog projekta je poticanje primjene mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima i promocija energetske učinkovitosti kao dugoročno isplative investicije. Poticajne mjere kućanstvima se planiraju ostvariti direktnom subvencijom te promotivnim cijenama usluga i roba koje će ponuditi ostali partneri u projektu (izvođači završnih radova u građevinarstvu, proizvođači građevinskog materijala, elemenata i građevne stolarije).

Poslovni subjekti koji se žele uključiti u projekt, kroz projekt će dobiti mogućnost plasmana svojih roba i usluga te dodatnu promociju kroz sudjelovanje u projektu, a od poslovnih subjekata se očekuje da u projektu participiraju dodatnim rabatima na svoje robe i usluge.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje u projektu da popunjenu Izjavu o iskazu interesa pošalju do. 11.05.2011. faksom na broj: 043/221-588 ili e-mailom na adresu: energija@poslovni-park.hr

Temeljem iskazanih interesa svih potencijalnih partnera u projektu i dogovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, definirati će se konačni prijedlog projekta (visina subvencije po kućanstvu, broj kućanstava, maksimalni iznos cijene građevinskih radova, tehnički uvjeti i dr.). Po definiranju konačnih uvjeta projekta javnim pozivom će se odabrati partneri u projektu.

GRAD BJELOVAR
Ante Topalović, zamjenik gradonačelnika

 

 

Izjava o iskazu interesa za sudjelovanje u projektu "Poticanje uređenja i obnova fasada u gradu Bjelovaru"
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content