Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za iskazivanje interesa za klizalište u Bjelovaru

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
G R A D B J E L O V A R
GRADONAČELNIK

KLASA: 610-01/18-01/12
URBROJ:2103/01-01-18-1
Bjelovar, 25. svibnja 2018.

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18)“, broj 7/18) Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 25. svibnja 2018. godine objavljuje

JAVNI  POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KLIZALIŠTE U BJELOVARU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za organizaciju klizališta u Bjelovaru, u Gradskom parku na Trgu Eugena Kvaternika u razdoblju od 15. studenog 2018. do 15. siječnja 2019. godine.

2. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Javni poziv je otvoren od 25. svibnja 2018. do 14. lipnja 2018.

Otvaranje prijedloga održat će se 19. lipnja 2018. godine u 9,00 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2.

3. ELEMENTI ZA ISKAZ INTERESA – PRIJEDLOG MODELA POSLOVNE SURADNJE

Program klizališta treba sačinjavati:

1. Prijedlog modela financijske konstrukcije (cijena ulaznice za djecu i odrasle, grupne posjete, cijena najma klizaljki i dr.);
2. 500 m² – klizne površine, ili više;
3. jedna isklizna traka ili više;
4. Plan promocije klizališta
5. postava drvene podloge s niveliranjem radi zaštite trajnica parka
6. Dovoz, montaža i demontaža klizališta s cjelokupnom opremom (konstrukcija, ledeni tepih, fluid, rashladni agregat, uređaji i alati za održavanje ledene plohe, 150 pari klizaljki, 10 pomagala za djecu za klizanje u dvoje, šator za najam klizaljki s ormarima za klizaljke, klupe za presvlačenje, garderoba klizača, nadstrešnica za odmor klizača, stupovi za rasvjetu s opremom i drvena ograda oko klizališta;
7. prijedlozi animacija i programa;
8. broj zaposlenih;
9. dostupnost stručnog osoblja 24 h radi otklanjanja kvarova;
10. grafički prikaz 3D;
11. planirano razdoblje rada klizališta 15. 11. 2018.-15. 01. 2019.
12. Dodatna djelatnost uz klizalište, ugostiteljstvo, poželjno

OBVEZE NARUČITELJA:

1. Sufinanciranje cijene ulaznice u visini 50% cijene;
2. Osiguranje električnog priključka i troška električne energije;
3. Davanje na korištenje javne površine cca 750 m²;
4. Davanje na korištenje vode iz javnog vodovoda za potrebe klizališta;
5. Kućica za prodaju karata
6. Osiguranje klizališta.

4. PRIJEDLOG DRUGAČIJEG MODELA POSLOVNE SURADNJE I FINANCIJSKE KONSTRUKCIJE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KLIZALIŠTE U BJELOVARU

Također, u obzir će biti uzeti i drugačiji model i oblik poslovne suradnje kojeg Vas molimo da predložite, ukoliko smatrate potrebnim, a u svrhu unaprjeđenja i postizanja novo dodane vrijednosti društvenoga života u gradu Bjelovaru.

Iskaz interesa dostavlja se na adresu:

Grad Bjelovar, Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,
socijalnu skrb i opće poslove,
Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
„Prijava na Javni poziv – iskaz interesa za klizalište u Bjelovaru“

ili elektronskim putem: thopek@bjelovar.hr;

 

                                                                                                                                 Gradonačelnik
                                                                                                                                  Dario Hrebak

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content