Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2018.“

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za pružanje ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2018.“ u vremenu od 28. do 30. rujna 2018.g. (KLASA: 380-01/18-01/10, UR.BROJ: 2103/01-01-18-15) od 5. rujna 2018. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 5. rujna 2018. godine raspisuje

JAVNI POZIV
za pružanje ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji
„Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2018.“

Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2018.“

Prijavnica za izložbeno – prodajno mjesto na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2018.“

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content