Javni poziv za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
 

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13), i članka 7. stavka 1. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmina gidran („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 5/16), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 17. veljače 2017. godine objavljuje

 
J A V N I   P O Z I V
 za dodjelu  poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran
 
 
Back to top