Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara

Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10.) objavljuje se

JAVNI POZIV za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara

                    Pozivamo pravne i fizičke osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građane Grada Bjelovara na podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Bjelovara na svečanoj sjednici povodom Dana Grada u 2020. godini.

                    Poticaje za dodjelu javnih priznanja treba podnositi sukladno kriterijima propisanim Odlukom o javnim priznanjima Grada Bjelovara kojom su utvrđena sljedeća javna priznanja :

 • Počasni građanin Grada Bjelovara
 • Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara»
 • Pečat Grada Bjelovara

Počasnim građaninom Grada Bjelovara mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Grada Bjelovara ili Republike Hrvatske u cjelini.

Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se građanima, pravnim i fizičkim osobama, za izuzetne uspjehe na području: gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva, tehničke kulture i sporta i za doprinos u «Domovinskom ratu» (po jedna za svako područje).

Pečat Grada Bjelovara je odličje koje se dodjeljuje građanima, pravnim i fizičkim osobama, za značajan doprinos u razvoju Grada.

Javna priznanja Grada Bjelovara ne mogu se dodijeliti dužnosnicima Republike Hrvatske, dužnosnicima Bjelovarsko – bilogorske županije i Grada Bjelovara, za uspjehe ostvarene u tijeku njihova mandata.

Poticaj za počasnog građanina Grada Bjelovara može dati gradonačelnik Grada Bjelovara, vijećnik i radna tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara.

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» i Pečata Grada Bjelovara može dati gradonačelnik Grada Bjelovara, vijećnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara, pravne i fizičke osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građani.

Poticaji za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu nagrada  i  javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, u pisanom obliku.

Poticaji moraju sadržavati sljedeće podatke o kandidatima za javno priznanje:

 1. za pojedince treba sadržavati:
 • osobne podatke i obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, natjecateljske rezultate i dr.)

 

 1. za pravnu osobu treba sadržavati:
 • podatke o pravnoj osobi
 • podatke o njenom poslovanju
 • obrazloženje zbog čega se predlaže za dodjelu javnog priznanja
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska)

Pored navedenog poticaj mora sadržavati i podatke o podnositelju poticaja.

Na zahtjev Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Poticaj s nepotpunim podacima i obrazloženjem i dostavljen izvan roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje poticaja je 18. kolovoza 2020. godine. 

Za sve obavijesti možete se obratiti Odsjeku za naplatu i pravne poslove Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 ili na telefon 043/622-039.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content