Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za najam (subvencionirano korištenje) poslovnih prostorija – Tehnološki park Bjelovar

Natječaji

Na temelju članka 20. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću trgovačko društvo Tehnološki park Bjelovar d.o.o. raspisuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za najam (subvencionirano korištenje) poslovnih prostorija i to:

 1. Ured broj 2. površine – 18,83 m2
 2. Ured broj 4. površine – 27,88 m2

Poslovni prostori nalaze se u potkrovlju na lokaciji Trg Eugena Kvaternika 6, u Bjelovaru i daje se u zakup na vrijeme do najviše 5 godine.

Uz iznos najma:

 • Prva godina – iznos najma 0,00 kn
 • Druga godina – 15,00 kn za m2 poslovnog prostora 
 • Treća godina – 30,00 kn za m2 poslovnog prostora
 • Četvrta godina – 45,00 kn za m2 poslovnog prostora
 • Peta godina – 60,00 kn za m2 poslovnog prostora

Zahtjeve za ulazak u Tehnološki park Bjelovar d.o.o. mogu podnijeti:

 • poduzetnici početnici (do dvije godine starosti trgovačkog društva, obrta, zadruge),
 • mladi poduzetnici (do 30 godina starosti osnivača)
 • poduzetnici koji se bave područjem tehničke struke
 • žene poduzetnice
 • poduzetnici s invaliditetom 
 • inovatori

Na natječaj se mogu javiti poslovni subjekti registrirani na području Grada Bjelovara.
Obrazac Zahtjeva za ulazak može se podići u prostorijama Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o ili na web adresi http://www.tpbj.hr

Uz pisani zahtjev podnositelj je dužan dostaviti:

 • dokaz o registraciji (izvod iz obrtnog registra, registra trgovačkog suda, saveza zadruga) 
 • kratki poslovni plan tvrtke/obrta/zadruge
 • pismo namjere kupca (ukoliko postoji u poslovnom planu).

Natječaj je otvoren od 27.04.2015. godine, a nalazi se na službenim web stranicama Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o., http://www.tpbj.hr

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o. Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, s naznakom: “JAVNI POZIV –Tehnološki park Bjelovar d.o.o.”.

Detaljnije informacije dostupne su u uredu Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o., putem telefona 043/ 221-590 ili E-mail: tajnica@tpbj.hr

Bjelovar, 27.04.2015.
Ur.broj: 03/1-117/15

Zahtjev za ulazak u Tehnološki park Bjelovar / 0.4 MiB /

Back to top