Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Bjelovarsko kulturno ljeto 2019.“

Na temelju Odluke o raspisivanju javnoga poziva za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Bjelovarsko kulturno ljeto 2019.“ (KLASA: 023-01/19-01/01, URBROJ: 2103/01-01-19-3 od 18. veljače 2019. i na temelju  članka 45. stavka 1., točke 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13 i 1/18), Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 6. ožujka 2019. godine raspisuje 

 

 

JAVNI POZIV

za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji

„Bjelovarsko kulturno ljeto 2019.“

 1. Povodom „Bjelovarskog kulturnog ljeta 2019.“ održat će se kulturni programi i aktivnosti u trajanju od sedamdeset dana (od 25. lipnja do 2. rujna 2019.) 

 

 1. Javni poziv provesti će se putem zatvorenih prijava.

 

 1. Broj potrebnih ugostiteljskih mjesta ili objekata je jedan. Grad Bjelovar kao organizator zadržava pravo odabira ugostitelja, kao i određivanja pozicije ugostiteljskog mjesta na prostoru održavanja manifestacije, te ne snosi nikakvu odgovornost prema ugostitelju.

 

 1. Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registriranom ugostiteljskom djelatnosti i rješenjem za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom.

 

 1. Potvrda Grada Bjelovara o nepostojanju dugovanja prema Organizatoru (soba 48).

 

 1. Ugostitelj je odgovoran za svu moguću devastaciju javnih površina koje koriste. Na predmetnoj lokacijama moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom ovog Javnog poziva. Ukoliko ugostitelj lokaciju koristi suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o ugostiteljskoj djelatnosti će se automatski otkazati.

 

 1. Ugostitelj je dužan ugostiteljske djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. U suprotnom, Grad Bjelovar ne snosi nikakvu odgovornost.

 

 1. Ugostitelj je u cijelosti odgovoran za svu moguću devastaciju javnih površina koje koristi. Odredba o naknadi štete iznosi 500,00 kn. 

 

 1. Ugostitelj je isključivo odgovoran za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje organizatora, službene osobe) na prostoru koji su zauzeli.

 

 1. Prijava mora sadržavati:

 

 1. Ispunjenu Prijavnicu, a koja je sastavni dio ovog Javnog poziva i koja se može preuzeti s web stranice Grada Bjelovara bjelovar.hr; ili u Gradu Bjelovaru (Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar) radnim danom od 8 do 15 sati,
 2. dokumentaciju ugostiteljske djelatnosti,
 3. pravne osobe- izvadak iz sudskog Registra ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a obrtnici- izvod iz obrtnog Registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni Registar države sjedišta obrtnika,
 4. ponudu sa cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta pića s prijedlogom ugostiteljske akcijske ponude – meni),
 5. prihvaćanje suglasnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Bjelovara za zauzeće javne površine u ukupnom trajanju od 88 dana (od 10.lipnja. do 6. rujna. 2019. godine.)
10. – 19. lipnja PRIPREMNI RADOVI, POSTAVLJANJE I OPREMANJE
25. lipnja POČETAK RADA UGOSTITELJA,

OTVORENJE „BOHO PARKA“ i

„BJELOVARSKOG KULTURNOG LJETA“

27.-30. lipnja „JAZZICA festival“
31. kolovoza ZATVARANJE BJELOVARSKOG KULTURNOG LJETA
2. – 6. rujna RASPREMANJE I VRAĆANJE OKOLIŠA U PRVOBITNO STANJE

 

 1. suglasnost Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara o produženju radnog vremena:

Nedjelja, Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak – od 9.00 do 14.00 i od 18.00 do 00.00

           Petak i Subota – od 8.00 do 15.00 i od 17.00 do 2.00 sata,

ELEKTRIČNA TROŠILA  
  UREĐAJ KOM. SNAGA POTROŠAČA (KW)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
      UKUPNO KW:

 

 

 1. Pružanje kompletnog ugostiteljskog asortimana za dvije terase i namještanje prostora na temu i dizajn po zahtjevu i dogovoru sa organizatorom               
  • BOHO PARK:
 • stolovi (drveni ili pleteni u bijeloj boji ili boji drveta)
 • stolci (drveni ili pleteni u bijeloj boji ili boji drveta)
 • ligištuli (bijeli ili krem)
 • vreće za sjedenje
 • vinske bačve
 • reklamni materijali (ploče za pisanje, reklamni standy)
 • 10 bijelih trokut cerada
 • postavljanje mini bara
 • Jastuci
  • PAVILJON:
 • stolci i stolovi (Craft pivara)
 • sunobrani (bijeli)
 • reklamni materijali (ploče za pisanje, reklamni standy)
 • barske stolice za izvođače
 1. Izbor izvođača i datuma u dogovoru sa organizatorom
 2. Pružanje tehničkog opremanja
  • Razglas i ozvučenje na raspolaganju

(bass binovi min. 1kW,  satelit min. 350W, compact dig. mix, amp. set mikrofona, stalci i kablovi, tablet ili pc za puštanje glazbe)

 • Rasvjeta : Dekorativni wash efekt reflektori , scenski / binski reflektori i binska dekorativna rasvjeta,
 • Izvedba i upravljanje tehnikom
 • Mogućnost spajanja na Internet
 1. Reklamiranje i promidžba na svojim stranicama i društvenim mrežama,
 2. Zakup velike ugostiteljske kučice od firme Komunalac d.o.o.
 3. Održavanje čistoće i reda,
 4. Dogovaranje programskog sadržaja sa Organizatorom,
 5. Suradnja sa ustanovama kojima je Grad Bjelovar osnivač (P.O.U., Knjižnica, K.M.C., Muzej)
 6. Suradnja sa udrugama u kulturi i izvođačima (Z.U.K., Kazalište, izvođači)
 7. Ponuda promidžbenih materijala Bjelovara / suveniri,
 8. Tisak ugostiteljskih promocijskih materijala i plakata
 9. Dodatna ponuda, prijedlozi i ideje ugostitelja

 

 1. Ugostitelj je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena:
  • Nedjelja, Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak – od 9.00 do 14.00 i od 18.00 do 00.00
  • Petak i Subota – od 8.00 do 15.00 i od 17.00 do 2.00 sata

 

 1. Ugostitelj je u obavezan ispuniti sve uvijete iz Uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti navedenih u točkama 9 i 10 ovog Javnog poziva..

 

 1. Rok za predaju prijava je ponedjeljak, 18. ožujka 2019. godine do 15:00 sati

 

 1. Povjerenstvo za prikupljanje prijava temeljem Javnog poziva izvršit će otvaranje prijava u utorak, 19. ožujka 2018. u 12:00 sati u maloj vijećnici Grada Bjelovara

 

 1. Izabrani ugostitelj će u petak 22. ožujka 2019. godine biti pozvan da potpiše Ugovor o međusobnoj suradnji. U slučaju da izabrani ugostitelj ne odazove na potpisivanje Ugovora smatrat će se da je ugostitelj odustao, te će se predmet Javnog poziva ponuditi sljedećem ugostitelju koji ispunjava tražene uvijete.

 

 1. Prijave se podnose osobno na adresu: Grad Bjelovar, Povjerenstvo za prikupljanje prijava, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, s naznakom „Za Javni poziv- pružanje ugostiteljskih usluga- „Bjelovarsko kulturno ljeto 2019.“– NE OTVARATI!

 

 

                                                                                            GRADONAČELNIK

                                  Dario Hrebak

 

 

Prijavnica za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Bjelovarsko kulturno ljeto 2019.“

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content