Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0005
Bjelovar, 07.06.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, HR-10000 Zagreb, Gajeva ulica 59

– dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine  gospodarske namjene, djelatnosti za iskorištavanje mineralnih sirovina – Bušotinski radni prostor – proizvodne bušotine VC-1 i VC-1A i utisne bušotine VC-2 i PTK-1 s pripadajućim utisnim cjevovodima na eksploatacijskom polju geotermalne vode “Velika Ciglena”, 1. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1099/1, 1093/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1178, 1009/2, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/3, 986/1, 986/2, 985/1 i 985/2 k.o. Ciglena (naselje Ciglena), k.č.br. 1045/5, 1044/1, 1043/2, 1043/1, 872/3, 871, 859/3, 859/4, 858, 855, 854, 856/2, 856/1, 857/1, 1293, 888/1, 42, 1292, 890, 995/1, 1302/1, 1224/9, 1224/8 i 1224/7 k.o. Prespa (naselje Patkovac).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.06.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top