Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine – dječji vrtić i jaslice

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000086

URBROJ: 2103/01-06/8-19-0007

Bjelovar, 19.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  1.  građenje građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine – formiranje građevinske parcele
  2.  građenje građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine – dječji vrtić i jaslice

na novoformiranoj građevnoj čestici 1750/1 (424/5) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Viktora Bubnja).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.12.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE

Dubravka Golec, ing.građ

Podijeli s prijateljima!
Back to top