Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – rekonstrukcija raskrižja Ulice Petra Biškupa Vene i ulice Milana Šufflaya u Bjelovaru

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000071

URBROJ: 2103/01-06/9-19-0005

Bjelovar, 24.05.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – rekonstrukcija raskrižja Ulice Petra Biškupa Vene i ulice Milana Šufflaya u Bjelovaru na katastarskim česticama 5886 (z.k.č. 3211/1 k.o.Grad Bjelovar), 5895 (z.k.č. 3249 i 3350/1 k.o.Grad Bjelovar), 5896/1 (z.k.č. 3245 k.o.Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ulica Petra Biškupa Vene i Ul. Milana Šufflaya).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  04.06.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE

Tina Pisarek, građ.tehničar

Podijeli s prijateljima!
Back to top