Postupak jednostavne nabave za promidžbu i vidljivost projekta “Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A. G. Matoša 8A, Bjelovar”, KK.04.2.1.03.0077

Pozivamo sve zainteresirane da dostave ponudu za izradu elemenata promidžbe i vidljivosti za projekt “Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A.G.Matoša 8A, Bjelovar”,

Sve informacije su dostupne u priloženoj dokumentaciji.

Dokumentacija za Postupak jednostavne nabave za promidžbu i vidljivost projekta “Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A.G.Matoša 8A, Bjelovar”, KK.04.2.1.03.0077

Back to top