Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista kandidata i poziv na pisanu provjeru znanja za radno mjesto višeg referenta/ice za gradske poreze i ostale prihode

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE I JAVNE PRIHODE
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA : 112-01/15-01/57
URBROJ : 2103/01-08-15-12
Bjelovar, 24. ožujka 2015.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

Prijavljenih na radno mjesto višeg referenta/tice za gradske poreze i ostale prihode u Upravnom odjelu za financije i javne prihode Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i to:

Redni broj IME I PREZIME ADRESA NASELJE
1. Tomislav Somer Male Sredice 41c Bjelovar
2. Marina Tomiša Naselje kralja Zvonimira 2/2 Bjelovar
3. Dunja Ferenčić-Lovrić Prilaz Sv. Ane 24 Bjelovar
4. Rolando Pavlinić Gudovac 123 Gudovac
5. Ružica Bjelobradić Radničko naselje prilaz 2/28 Bjelovar
6. Valentina Vuković R. F. Mihanovića 26 Bjelovar
7. Jelena Đeri Bilogorska 91, Budrovac Đurđevac
8. Tomislav Biljan Kokinačkih žrtava 5 Bjelovar
9. Đurđica Benić Donja Kovačica 85 Veliki Grđevac
10. Maja Stunić Jurja Haulika 14a Bjelovar
11. Jasmina Bozak Ljudevita Gaja 3 Bjelovar
12. Mirela Tomić Andrije Hebranga 19 Bjelovar
13. Martina Sikora Farkaševac 36 Farkaševac

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 13.


Povjerenstvo za provedbu Natječaja, putem web stranice i Oglasne ploče Grada Bjelovara, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara za prijam u službu na poslove višeg referenta/ice za gradske poreze i ostale prihode (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca), koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25/15 od 6. ožujka 2015. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Bjelovaru i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, da pristupe dana

31. ožujka (utorak) 2015. godine u 9,00 sati
u Veliku vijećnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2

radi provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranje), a usmena provjera znanja (intervju) obaviti će se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Pisanu provjeru znanja provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara.

Pisana provjera znanja kandidata sastoji se od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web stranicama Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe pisanoj provjeri znanja dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu. Kandidat koji ne dokaže identitet ne može pristupiti testiranju.
Tijekom održavanja provjere znanja kandidati se ne mogu koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije ili služiti se mobitelom. Kandidati koji će se ponašati suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.

Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će usmenoj provjeri znanja s Povjerenstvom prema obavijesti koju će dobiti na pisanom ispitu.

Nakon provedene pisane i usmene provjere znanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj i usmenoj provjeri znanja.

Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata pročelnici Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara koja donosi rješenje o prijmu u službu.

Rješenje o prijmu u službu bit će u zakonskom roku dostavljeno svim kandidatima.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jasna Višnjević, upravna pravnica

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content