Javni poziv za podnošenje prijava za članstvo u Mreži za ruralni razvoj

KLASA: 320-01/12-01/289
URBROJ: 525-08/0464-12-1
Zagreb, 21. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 4. stavka 3. i članka 8. Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (“Narodne novine”, broj 86/11, 114/11 i 96/12)  Ministarstvo poljoprivrede, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za članstvo u Mreži za ruralni razvoj

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prijava za članstvo u Mreži za ruralni razvoj sukladno uvjetima propisano Pravilnikom o Mreži za ruralni razvoj (“Narodne novine”, broj 86/11, 114/11 i 96/12)

PODNOSITELJI PRIJAVE

Pravo  na  podnošenje  prijave  temeljem  javnog  poziva  imaju  fizičke  i  pravne  osobe  koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.

PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac PO-1 za podnošenje prijava nalazi se na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede, (MP): www.mps.hr.  Obrazac je potrebno popuniti isključivo pomoću računala.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Ispunjeni prijavni obrazac šalje se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo  poljoprivrede, Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Javni poziv za Mrežu za ruralni razvoj«.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava počinje teći danom objave na  www.mps.hr i traje do 30. travnja 2013. godine.

DONOŠENJE ODLUKA

Ministarstvo  poljoprivrede  izdaje  podnositeljima  prijave  koji  udovoljavaju  uvjetima propisanim Pravilnikom o Mreži za ruralni razvoj (“Narodne novine”, broj  86/11,   114/11 i 96/12)  potvrdu o članstvu u Mreži za ruralni razvoj.

MINISTAR
Tihomir Jakovina

 

 

Obrazac PO – 1 – Prijava za članstvo u Mreži za ruralni razvoj

Back to top