Natječaj za dodjelu priznanja djeci za djela nesebične pomoći i solidarnosti „Mali ljudi, velika djela – ponos Bjelovara“ 2017.

Natječaj za dodjelu priznanja djeci za djela nesebične pomoći i solidarnosti „Mali ljudi, velika djela – ponos Bjelovara“ za 2017. godinu

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA uz podršku Društva Naša djeca Bjelovar, Grada Bjelovara i Dječjeg odjela Narodne knjižnice Petar Preradović

raspisuje
NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA DJECI
ZA DJELA NESEBIČNE POMOĆI I SOLIDARNOSTI
„MALI LJUDI, VELIKA DJELA-PONOS BJELOVARA“

Zašto priznanje „Mali ljudi, velika djela-ponos Bjelovara“?

Djeca, mali ljudi često su svojim djelima pomaganja, nesebičnosti, solidarnosti, humanosti i volontiranja, pokazali veliku hrabrost i inspirirali druge, te postali primjer svojim vršnjacima, ali i nama odraslima. Oni rado pomažu prijateljima u razredu, vrtiću, susjedima, starijima, životinjama, čine nešto korisno za svoju zajednicu, zgradu, obitelj, prijatelje….

U želji da se među djecom Bjelovara počnu prepoznavati i cijenitit vrijedna i humana djela, Dječje gradsko vijeće grada Bjelovara pokrenulo je ovu akciju.

Akcija ima za cilj promicati solidarnost i humanost među djecom predškolske i osnovnoškolske dobi.

Na natječaj se mogu prijaviti djeca u dobi od 5 do 14 godina.

Prijavu mogu podnijeti: dijete samo, razred, skupina, nastavnici, odgajatelji, prijatelji, obitelj, rodbina, susjedi….

Bilo da je riječ o spašavanju životinja, velikoj dobroti ili nevjerojatnoj hrabrosti, te učestalom pomaganju, sva djela su jednako važna i posebna, stoga ne postoje kategorije za dodjeljivanje priznanja.

Početkom listopada bit će objavljena lista svih prijavljenih i detalji završne svečanosti , na kojoj će svim prijavljenim „malim ljudima s učinjenim velikim djelima“ biti uručeno priznanje i simbolična nagrada.

Rok za predaju prijava ističe 30.09.2017. Prijave se predaju u online obliku putem prijavnog obrasca (koji možete preuzeti na stranici DND Bjelovar ). Prijave poslati na mail: dgv.bjelovar@gmail.com.

Svi zainteresirani za podnošenje prijava za sva dodatna objašnjenja mogu se javiti voditeljicama Dječjeg gradskog vijeća grada Bjelovara: Vjeruški Štivić 098/196 35 25 i Sanji Vranješević 095/910 38 76.

Voditeljice DGV-a Bjelovar
Vjeruška Štivić
Sanja Vranješević

 

 

Prijavni obrazac za natječaj „Mali ljudi, velika djela - ponos Bjelovara“ za 2017. godinu / 78 KiB /

Back to top