Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1. krug javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u subvencioniranju Projekta “Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara” – za 2014. godinu

Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju 1. kruga javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u sufinanciranju Projekta “Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara” (Klasa: KLASA: 310-02/14-01/10, URBROJ: 2103/01-01-14-6, od 21. veljače 2014. godine), Grad Bjelovar raspisuje 1. krug javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u subvencioniranju Projekta “POTICANJA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA” – za 2014. godinu

1. krug javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u subvencioniranju Projekta "Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara za 2014. godinu" / 0.2 MiB /

Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije - Projekt Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara" / 0.2 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content