Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na usmenu provjeru znanja kandidatima za višeg stručnog suradnika za zaštitu na radu, zaštitu i spašavanje, sport, tehničku kulturu i vatrogastvo

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/16-01/153
URBROJ: 2103/01-07-17-10
Bjelovar, 03. siječnja 2017.

Na temelju članka 20. stavka 4., a u svezi s člankom 22. stavkom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, donosi slijedeću

OBAVIJEST
kandidatima za višeg stručnog suradnika za zaštitu na radu, zaštitu i spašavanje, sport, tehničku kulturu i vatrogastvo,

nakon provedenog pisanog testiranja i

POZIV
na usmenu provjeru znanja (intervju)

Kandidati Natječaja za radno mjesto višeg stručnog/e suradnika/ce za zaštitu na radu, zaštitu i spašavanje, sport, tehničku kulturu i vatrogastvo u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara koji su dana 03. siječnja 2017. godine na pisanom testiranju ostvarili najmanje 50% i više bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti i koji mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja (intervjuu) s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 05. siječnja (četvrtak) 2017. godine u 9.00 sati su slijedeći:

Redni broj PREZIME I IME NASELJE
1. VRHOVNIK IVICA Bjelovar
2. MARIĆ NINO Bjelovar
3. DESPOT DARKO Bjelovar

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Lidija Novosel, prof.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content