Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NATJEČAJ za dodjelu povlaštenih kredita studentima s područja Grada Bjelovara za akademsku godinu 2019./20. – Erste & Steiermärkische Bank d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

KLASA: 604-02/19-01/01
URBROJ: 2103/01-01-19-6

Na temelju članka 2. i 4. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita, (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 12/09 i 5/11) i članka 8. Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 12/09), Grad Bjelovar raspisuje
N A T J E Č A J
za dodjelu povlaštenih kredita studentima s područja Grada Bjelovara za akademsku godinu 2019./20. – Erste & Steiermärkische Bank d.d.

I. Grad Bjelovar će u akademskoj godini 2019./20. odobravati kredite studentima hrvatskih ili europskih visokoškolskih javnih ustanova ili ustanova s pravom javnosti. Krediti će se odobravati sukladno Pravilniku o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita.
II. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu kredita imaju studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara najmanje dvije godine prije objave natječaja.
III. U slučaju prijave većeg broja kandidata, pri odobravanju kredita prednost imaju studenti koji su na višim godinama studija i postižu viši prosjek ocjena.
IV. Povlašteni studentski kredit namijenjen je za :
a) podmirenje troškova školarine redovnih i izvanrednih studenata od prve godine preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.
b) podmirenje troškova školovanja redovnih i izvanrednih studenta preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija i to za:
– za studije na području Republike Hrvatske od 500,00 kn do 1.500,00 kn mjesečno
V. Povlaštena kamatna stopa je 4,0 % (promjenjiva, klauzula KUNE), bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.
Grad Bjelovar podmiruje kamate tijekom isplate.
Visina kredita, vrijeme korištenja, prestanak prava, obveza povratka povlaštenog kredita, sredstva osiguranja i ostalo regulirat će se ugovorom o kreditu između podnositelja zahtjeva i Erste & Steiermärkische Bank d.d.
VI. Dokumenti potrebni za sudjelovanje na natječaju:
1. Prijava (pisana) na natječaj sa naznačenom visinom školarine i brojem godina korištenja povlaštenoga studentskog kredita
2. Potvrda o upisu na studij s naznakom smjera i studijske grupe
3. Za studente I. godine – preslika sve četiri svjedodžbe završene srednje škole i završnog ispita
za studente viših godina – prijepis ocjena položenih ispita
4. Domovnica
5. Uvjerenje o prebivalištu
6. Preslika osobne iskaznice
VII. Kredit se može odobriti samo onim kandidatima koji ne primaju naknadu, kredit ili stipendiju iz drugih izvora.
VIII. Rok prijave je 15 dana od dana objave natječaja, a u slučaju manjeg interesa, krediti se mogu odobravati do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu za akademsku godinu 2019./2020.
IX. Molbe s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Grad Bjelovar, Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s naznakom ” KREDITI “
X. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od zaključivanja natječaja.

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content