Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

KLASA: 604-02/17-01/5
URBROJ: 2103/01-01-17-1

Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara, Grad Bjelovar raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Bjelovara

 1. Grad Bjelovar će u akademskoj godini 2017/2018. stipendirati studente s područja Grada Bjelovara. Stipendije će se dodjeljivati sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Bjelovara.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti preddiplomskih i diplomskih studija, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i izvanredni studenti pod uvjetom da nisu u radnom odnosu i da im dohodak po članu obitelji ne prelazi 2.600,00 kn mjesečno.
  1. Kandidati su dužni podnijeti sljedeće dokumente:
  2. Zamolbu-Prijavu na natječaj
  3. Domovnicu
  4. Uvjerenje o prebivalištu (izdaje PU)
  5. Potvrdu o upisu na studij u akademskoj godini 2017/2018. s naznakom smjera i studijske grupe
  6. Studenti I. godine:
   • svjedodžbe svih razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature na razini A ili B- obvezni dio

   Studenti II. i narednih godina studija:

   • prijepis ocjena položenih ispita
  7. Potvrdu o mjesečnim primanjima članova kućanstva za prethodna tri mjeseca tekuće godine (zaposlenih i umirovljenika)
  8. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka članova kućanstva
  9. Izjavu o broju članova kućanstva (obrazac kupiti u knjižari)
  10. Potvrde o postignutim izvanškolskim rezultatima i umjetničkom radu (objavljeni radovi ili projekti, nagrade i priznanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima), nagrade Fonda “Boža Tvrtković” te potvrdu o članstvu Mense RH
  11. Potvrda o invalidnosti ili smrti roditelja stradalih u Domovinskom ratu
  12. Potvrda o upisu studenta u obitelji koji ne dobiva stipendiju.
 3. Stipendija se može dodijeliti samo onim kandidatima koji ne primaju stipendiju iz drugih izvora.
 4. Dodijeljena stipendija je nepovratna pod uvjetom da su izvršene obveze utvrđene ugovorom.
 5. Rok prijave je 15 dana od dana objave natječaja, zaključno sa 3. studenoga 2017. godine.
 6. Zamolbe s potrebitom dokumentacijom dostaviti na adresu: GRAD BJELOVAR, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 BJELOVAR, s naznakom “STIPENDIJE”.
 7. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Bjelovara u roku 30 dana od zaključivanja natječaja i na internet stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr
Back to top