Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu V. (ciljane) izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostoronom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Bjelovara o utdrđivanju Prijedloga V. (ciljane) izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara, klasa: 350-02/20-01/22, ur. broj: 2103/01-01-21-56 od 25.02. 2021, objavljuje:

1. Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu V. (ciljane) izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

2. Prijedlog V. (ciljane) izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara za javnu raspravu

Vrijeme izlaganja: 17. lipnja 2021. (četvrtak) u 11:00 sati

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content