Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš povećanja kapaciteta postojećih građevina za intenzivan uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2 800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 518, k.o. Gudovac

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16. stavka 1., 3., i 4., te članaka 18., 19., 20., i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/17-02/15, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10 od 9. lipnja 2017. godine, izdaje

OBAVIJEST
o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš povećanja kapaciteta postojećih građevina za intenzivan uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2 800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 518, k.o. Gudovac, nositelja zahvata Obrt za poljoprivredno-gospodarsku djelatnost Domagoj, Gudovac, Gudovac 58

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku PUO_Povećanje kapaci.post.građ.za inten.uzgoj svinja na 2 800 mjesta, k.č. 518, k.o. Gudovac / 0.2 MiB /

Studija o utjecaju na okoliš povećanja kapaciteta postojećih građevina za intenzivan uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 518, k.o. Gudovac / 1.3 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top