Obavijest poljoprivrednicima – privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište poljoprivrednicima – privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (napomena: stavke c, d izdaju jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave )

Hrvatski Sabor izglasao je 17. travnja 2015. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu čije objavljivanje očekujemo u Narodnim novinama tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana.

U svrhu pripremnih radnji vezano za Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sukladno članku 48. Zakona, u prilogu Vam šaljemo obrazac zahtjeva koji popunjavaju:

  1. posjednici kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog,
  2. posjednici koji su koristili poljoprivredno zemljište u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog,
  3. posjednici koji su koristili zajedničke pašnjake u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog.

Skrećemo pažnju kako u zahtjevu trenutno nije upisan broj Narodnih novina, te Vas molimo da to sami ispunite po objavi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu u NN.

Uz zahtjev dostavlja se i

  1. preslik osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB ili preslik odgovarajućeg Izvatka iz registra Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (OPG), obrtnika, udruga ili preslik iz sudskog registra za subjekt s kojim se sklapa Ugovor o privremenom korištenju,
  2. preslika isteklog ugovora o zakupu,
  3. izjava jedinice lokalne samouprave da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o zakupu, uz preslik financijske kartice podnositelja zahtjeva,
  4. potvrda jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave da podnositelj zahtjeva koristi poljoprivredno zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske bez ugovora, da je u mirnom posjedu istog te da je poljoprivredno zemljište za koje se traži sklapanje Ugovora o privremenom korištenju pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, u izvorniku.

Dokumentacija se dostavlja u presliku iznimno u izvorniku na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, s naznakom: Zahtjev za privremeno korištenje.

Popis katastarskih čestica dostavlja se u Excel tablici elektroničkim putem na privremeno@zemljiste.mps.hr.

U prilogu Vam šaljemo i obavezne sastavne dijelove potvrde iz točke d).

S poštovanjem,

Agencija za poljoprivredno zemljište

Zahtjev za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH / 0.4 MiB /

Back to top