Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o sufinanciranju kupnje udžbenika i radnih bilježnica

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

KLASA: 402-07/18-01/07
URBROJ: 2103/01-07/1-18-6
Bjelovar, 4. rujna 2018.

PREDMET: Obavijest o sufinanciranju kupnje udžbenika i radnih bilježnica

Obavještavaju se roditelji/skrbnici učenika osnovnih škola s područja Grada Bjelovara da je Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo Odluku o sufinanciranju troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnicama učenicima osnovnih škola s područja Grada Bjelovara za školsku godinu 2018/2019. (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/18).

Roditelj/skrbnik kako bi ostvario navedeno pravo dostavlja sljedeće:

  1. Popunjeni obrazac zahtjeva s potpisom podnositelja,
  2. Presliku osobne iskaznice (obje strane osobne iskaznice),
  3. Originalni fiskalni račun kupnje udžbenika i radnih bilježnica (na istom računu mogu se nalaziti udžbenici i radnje bilježnice za roditelje s više djece),
  4. Presliku tekućeg računa ili žiro računa na kojem je vidljiv IBAN (zaštićeni račun prema uputama Porezne uprave ne može se koristiti za ovu namjenu).

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Grada Bjelovara ili u Info uredu Grada Bjelovara.

Obrazac zahtjeva i potrebna dokumentacija zaprimati će se od 24. rujna do 31. listopada 2018. godine u Info uredu Grada Bjelovara na adresi Trg Eugena Kvaternika 2, od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 7 do 13 sati ili slanjem na mail adresu drdjelatnosti@bjelovar.hr skeniranog obrasca zahtjeva s potpisom i potrebne dokumentacije. Zahtjevi zaprimljeni iza 31.10.2018. godine neće se više razmatrati.

Svim podnositeljima zahtjeva koji ostvare pravo na sufinanciranje kupnje udžbenika i radnih bilježnica sredstva će biti uplaćena na njihove račune do kraja 2018. godine ovisno o dinamici punjenja proračuna.

Pravo na ovu potporu ne ostvaruju roditelji/skrbnici učenika koji su primatelji Zajamčene minimalne naknade te roditelji/skrbnici učenika koji ostvaruje pravo na dodjelu besplatnih udžbenika primjenom Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

GRAD BJELOVAR

Zahtjev za sufinanciranjem kupnje udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola sa područja Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2018./2019.

Back to top