Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18 i 118/18) (dalje : Zakon ZO) članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17) (dalje : Uredba) i mišljenja  Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravni odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša, klasa: , klasa: 351-03/19-03/10, ur.broj : 2103/1-07-19-2 od 21.10.2019., nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara, Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi :

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content