Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godine do završetka obrade pristiglih zahtjeva

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR

GRADONAČELNIK

Gradonačelnik Grada Bjelovara, temeljem članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18), donosi

ODLUKU

o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godine do završetka obrade pristiglih zahtjeva

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zatvara Javni pozivi za dodjelu potpora male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godini (KLASA: 402-01/19-01/11, 2103/01-01-19-7), objavljen 1. travnja 2019. godine, zaključno s danom 8.4.2019. godine u 15:00 sati.

Članak 2.

Javni poziv se zatvara do završetka obrade pristiglih zahtjeva kada će se odlučiti o ponovnom otvaranju odnosno povećanju potrebnih financijskih sredstava za navedenu mjeru.

Članak 3.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da provede Odluku.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 402-01/19-01/11

UR.BROJ: 2103/01-01-19-10                                         

U Bjelovaru, 8. travnja 2019.

    GRADONAČELNIK

                                                                                                         Dario Hrebak

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content